Efter att fundamentets placering
mätts ut noggrant ställs maskinen
in.

ProFound Jordankaret slås ned
i befintlig mark.

Jordankaret nedslaget till rätt höjd 

Jordankarets krona (expansion) expanderas med ett specialverktyg


Detaljbild stolpfot
Plattjärn 400x70x8 vfz

Färdigt objekt!


Provbelastning av ankare utföres vid behov.


Montering av jordankare kan även utföras med handhållen utrustning.

Copyright © JordankarTjänst AB